Zawiadomienie zmianie nazwy spółki - Agnella S.A.

Aktualności

Zawiadomienie zmianie nazwy spółki

01 Maj 2016 r.

 

Zarząd Spółki „BRINTONS AGNELLA” S.A. w Białymstoku uprzejmie zawiadamia, że nastąpiła zmiana nazwy Spółki z dotychczasowej: Fabryka Dywanów „Agnella” Spółka Akcyjna, na: „BRINTONS AGNELLA” Spółka Akcyjna.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres siedziby, numer NIP, Regon, wartość kapitału zakładowego oraz numer KRS.