Loading...

Zapytania ofertowe

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi w ramach projektu pt. „Prototyp modułu wzorniczego sterowania kolorami przędz w krosnach tkackich typu Axminster”.

 • Zapytanie ofertowe na płytki elektroniczne

  Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania elektronicznych elementów sterowania prototypu w ramach projektu pt. „Prototyp modułu wzorniczego sterowania kolorami przędz w krosnach tkackich typu Axminster”.

   

   

  Białystok, 25.06. 2020 r.

   

  Zapytanie Ofertowe

  prowadzone w trybie rozeznania rynku

   

  Dotyczy:  Wykonania elektronicznych elementów sterowania prototypu w ramach projektu pt. „Prototyp modułu wzorniczego sterowania kolorami przędz w krosnach tkackich typu Axminster”.

  I. Zamawiający

  Brintons Agnella sp. z o.o.
  Gen. Władysława Andersa 42
  15-113 Białystok
  Osoba do kontaktu:  Adam Gołubowski; tel. +48 668 291 540

   

  II. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wraz z przekazaniem praw autorskich oraz wykonanie 30 sztuk płytek elektronicznych do układu automatyki modułu wzorniczego spełniającej następujące wymagania:

  • Płytka trójdzielna o wyjściowych gabarytach elementów (po zaprojektowaniu płytki gabaryty mogą się nieznacznie różnić) mieszczących się obrysach wymiarów: 70×60 mm – płytka 1; 40×10 mm – płytka 2; 20×20 mm – płytka 2;
  • Płytki będą zamontowane w dostarczonym tuft generatorze a ich zaprojektowany kształt i rozmieszczenie elementów mają gwarantować brak kolizji z poruszającymi się elementami dostarczonego generatora
  • Zasilanie płytki 24VDC.
  • Wyjście PNP – czas odpowiedzi maksymalnie 1ms.
  • Zasilanie płytki – konektor na płytce kątowy męski M8 3 pin.
  • Rozmieszczenie +24VDC, GND, Out PNP zgodnie z dostarczonym przewodem żeńskim firmy Omron.
  • Dioda IR do wykrywania przędzy szt.1 HSDL-4420-011.
  • Fototranzystor do wykrycia przędzy szt.2 PT100MF0MP1.
  • Dioda sygnalizacyjna kolor zielony – wykrycie przędzy.
  • Dwa elementy mechaniczne do nadmuchu (czyszczenia diody Ir i fototranzystora).
  • Zasilanie pneumatyczne fi3 lub fi4 (złącze przemysłowe).
  • Praca płytki 24h na dobę bez awarii min. 1 rok (liczone bez uszkodzenia mechanicznego).

   

  III. Termin wykonania zamówienia

  Od daty podpisania umowy do 14.08.2020

   

  IV. Opis sposobu przygotowania oferty

  Oferta powinna zawierać:

  • datę sporządzenia
  • nazwę oferenta, telefon, adres e-mail
  • cenę ofertową
  • podpis osoby upoważnionej

   

  V. Miejsce i termin składania ofert

  Skan podpisanej oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agolubowski@agnella.pl do dnia 03.07.2020

   

   

  Dywan Agnella Loop Pano

 • Zapytanie na zestaw krzywek i zderzaków synchronizacyjnych

  Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zestawu krzywek i zderzaków synchronizacyjnych w ramach projektu pt. „Prototyp modułu wzorniczego sterowania kolorami przędz w krosnach tkackich typu Axminster”.

   

   

  Białystok, 25.06. 2020 r.

   

  Zapytanie Ofertowe

  prowadzone w trybie rozeznania rynku

   

  Dotyczy:  Wykonania elementów mechanicznych sterowania prototypu w ramach projektu pt. „Prototyp modułu wzorniczego sterowania kolorami przędz w krosnach tkackich typu Axminster”.

   

  I. Zamawiający

  Brintons Agnella sp. z o.o.
  Gen. Władysława Andersa 42
  15-113 Białystok
  Osoba do kontaktu:  Adam Gołubowski; tel. +48 668 291 540

   

  II. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zestawu krzywek i zderzaków synchronizacyjnych pracę krosna Stage IV z modułem wzorniczym w/g załączonej dokumentacji technicznej

   

  III. Termin wykonania zamówienia

  Od daty podpisania umowy do 31.07.2020

   

  IV. Opis sposobu przygotowania oferty

  Oferta powinna zawierać:

  • datę sporządzenia
  • nazwę oferenta, telefon, adres e-mail
  • cenę ofertową
  • podpis osoby upoważnionej

   

  V. Miejsce i termin składania ofert

  Skan podpisanej oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agolubowski@agnella.pl do dnia 03.07.2020

   

   

  Załącznik do zapytania.

   

  Dywan Agnella Loop Pano

Gdzie kupić

Znajdź najbliższy salon

Nasz katalog

Fine Wool Rugs 2020

Jesteśmy na:

Zapisz się na newsletter