Loading...

Polityka jakości i środowiskowa

 

 

Brintons Agnella zapewnia produkcję wysokiej jakości przędz oraz tkanych wykładzin zgodnych z oczekiwaniami klientów. Dążymy do nieustannej poprawy jakości naszych produktów oraz jakości obsługi klienta i minimalizujemy nasze oddziaływanie na środowisko naturalne.

 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z ISO 9001 i ISO 14001 ma zapewnić, aby cała firma w codziennych działaniach realizowała powyższe cele.

 

Obszarami, w których w szczególności chcemy się doskonalić są:

  • Zapewnienie, że nasze przędze i wykładziny oraz nasz system zarządzania spełniają niezbędne wymagania stawiane przez regulacje prawne i interesariuszy lub odnoszące się do jakości wyrobu, jego użytkowania i trwałości, a także wpływu na środowisko naturalne
  • Zapewnienie ochrony środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom, minimalizacja negatywnych wpływów na środowisko
  • Identyfikowanie, ocena i zarządzanie zmniejszaniem ryzyka pojawiających się zagrożeń oraz zwiększaniu wykorzystania szans w odniesieniu do samej firmy, jak i jej otoczenia biznesowego
  • Wykorzystywanie obiektywnych wskaźników pozwalających na osiągnięcie realnych celów służących ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania firmą
  • Dążenie do osiągnięcia zadowolenia klienta, a w przypadku pojawienia się reklamacji z jego strony, niezwłoczne i rzetelne ich rozpatrzenie
  • Ścisła współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w szczególności z Brintons Carpets Ltd. zapewniająca wzajemnie korzystne relacje z klientami i dostawcami.

 

Brintons Agnella jako cała organizacja jest zaangażowana w ciągłe doskonalenie jakości systemu zarządzania. Wszystkie strony związane z doskonaleniem systemu zarządzania (w tym Zarząd, klienci, pracownicy, działy itp.) dzielą się, wynikającymi z tego korzyściami.

 

Niniejsza Polityka jest dostępna dla wszystkich osób bezpośrednio związanych z naszą firmą, jak również na wniosek innych podmiotów.