Loading...

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTÓW

  1. Termin na odstąpienie od umowy: 14 dni od dnia odbioru towaru.
  2. Dokonując zwrotu mogą Państwo skorzystać z formularza zwrotu, który można przesłać na adres esklep@agnella.pl.
  3. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, co pociąga za sobą zwrot towaru, dotyczy wyłącznie konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
  4. Prosimy o zapakowanie zwracanego dywanu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniami. Zwracany dywan nie musi być zapakowany w fabryczne opakowanie.
  5. Prosimy o zwrot dywanu na adres:

BRINTONS AGNELLA Sp. z o. o.
Sklep Internetowy
ul. Gen. Władysława Andersa 42

15 – 113 Białystok

Informacja o zasadach odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

BRINTONS AGNELLA Sp. z o. o.
Sklep Internetowy
ul. Gen. Władysława Andersa 42, 15 – 113 Białystok
email: esklep@agnella.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia do Państwa towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie. Konsument pokrywa koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania Towaru. Prosimy odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 

Reklamacje

Zasady reklamacji naszych produktów zostały opisane w Regulaminie w § 9. Rękojmia za wady i Reklamacja.

 

Dokonując reklamacji mogą Państwo skorzystać z formularzu reklamacji, który można przesłać na adres esklep@agnella.pl.